İnsan Kaynakları

Senin Kariyerin

Kariyerini tutkulu ve girişimci bir firmada, ar-ge, ileri teknoloji ve iş geliştirme alanlarında uzamanlaşarak geliştirmek ister misin?

Genel Başvuru

Kariyerini tutkulu ve girişimci bir firmada, AR&GE, ileri teknoloji ve iş geliştirme alanlarında uzmanlaşarak geliştirmek ister misin?

Büyük kurumların hantal ve bürokratik yapılarında harcanmak yerine, kişisel gelişimine yatırım yapan, yaratıcılığına ve fikirlerine değer veren bir ekiple fark yaratmayı tercih edersen, seninle tanışmayı çok isteriz!

İnsan Kaynakları
Politikamız

ROBJET, rekabet gücünü arttırmak, kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla sektördeki konumunu sürdürmek için İnsan Kaynakları Yönetimi’ni iş stratejilerinin odağında konumlar. İnsan Kaynakları uygulamalarını birbirine bağlı ve sistemli bir şekilde yönetmeyi hedefler.

ROBJET, İnsan Kaynakları süreçlerine bakış açısıyla iş önceliklerini ve hedeflerini odağında tutarak;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve sorumlulukları dahilinde iş süreçlerini şekillendiren,
  • Sürekli iyileşme ve gelişim için çalışanlarına nitelikli ve etkisi ölçülebilir eğitim ve gelişim fırsatları sunan,
  • Çalışanlarının iç yeteneklerine odaklanarak; kendi üretim gücünü fark etmesi, geliştirmesi ve kullanabilmesi için eğitim ve gelişim ortamı yaratan,
  • Takım bilincini ve ekip çalışmasını destekleyen,
  • Şirket kültüründeki gelişmeler için yeni teknolojileri takip edip, öğrenmeye açık olma anlayışı ile entegre eden,
  • İş-özel yaşam dengesini destekleyen,
  • Sorumluluk bilinci yüksek bireyler ile bireysel, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı toplumun refahına hizmet etmeyi amaçlayan

Bir yaklaşım içinde olmayı ve uygulamalarımızı sürekli bu amaçlar doğrultusunda iyileştirmeyi hedefleriz.